Hedeflerin İncelenmesi

HEDEFLERİN ÖZELLİKLERİ

 • Öğrenci Davranışına Dönüklük: Hedefler öğretim süresi sonunda öğrencideki davranış değişikliğini ifade etmelidir.
 • Ulaşılabilirlik: Hedefler öğrencinin ilgi, ihtiyaç, gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun; öğretim sürecinin sonunda gerçekleşebilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
 • Kenetlilik(Konu Alanıyla İlişkili Olma): Hedefler bir konu alanıyla ilgili olmalıdır. Hedef, içerikle bağlantılı olarak ifade edilebilmelidir.
 • Genellik ve Sınırlılık: Hedefler bir yandan davranış grubuna karşılık gelecek şekilde geniş olmalı diğer yandan ise tek bir özelliği gösterecek biçimde sınırlı olmalıdır.
 • Öğrenme Ürününe Dönüklük: Öğrenme sürecine yönelik ifadeler hedef olmaz. Hedefler, öğretim sürecinin sonunda bireyde oluşan istendik özellikleri ifade etmelidir.
 • Açık-Seçiklik: Hedefler, öğrenenin kazanması gereken özelliği farklı yorumlara yol açmayacak biçimde açık seçik belirtmelidir.
 • Tutarlılık: Hedefler birbirlerini desteklemeli, birbirleri ile çelişmemelidirler.
 • Bitişiklik: Hedefler birbirini tamamlayıcı olmalıdır. Bir hedefin kapsamının bittiği yerde diğer bir hedefin kapsamı başlamalıdır. Bir hedef cümlesinde birden fazla öğrenme özelliği bir arada verilmemelidir.

HEDEFLER (7. Sınıf)

 1. Değişkenliği olan ve olmayan biçimleri ayırt eder.
 2. Birim oluşturmada değişkenliği olan ve olmayan biçimlerin uygunluğunu sorgular.
 3. Oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir.

HEDEFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Öğrenci davranışına dönüklük açısından; öğrenciler öğretim süresi sonunda değişkenliği olan ve olmayan biçimleri sıralayabilir
 • Ulaşılabilirlik açısından; hedefler öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine uygun. Mesela öğrenciye değişken olan biçimlerle birim oluşturun ifadesi yanlış olur. Çünkü öğrenci değişken olan ve olmayan biçimleri ayırt etmeden bu hedefi gerçekleştiremez.
 • Kenetlilik özelliğine hedefler uygun. Mesela biçimlerin ayırt edilmesi eksik bir hedef cümlesidir. Değişkenliği olan ve olmayan biçimlerin ayırt edilmesi içeriği belirttiği için doğrudur.
 • Genellik ve sınırlılık açısından; değişkenliği olan ve olmayan biçimler cümlesiyle bu özelliğe uygun.
 • Öğrenme ürününe dönüklük açısından ele aldığımızda; örneğin biçimlerin uygunluğunu sorgular cümlesi süreç belirtmektedir. Fakat ; birim oluştururken biçimlerin uygunluğunu sorgulaması ürünü ifade etmektedir.
 • Açık-Seçiklik açısından değerlendirdiğimizde “biçimlere karar verme” cümlesi çok açık değildir. Ama “oluşturacağı birimde kullanacağı biçimlere karar verir” ifadesi hedefin açık olduğunu göstermekte.
 • Bitişiklik açısından; hedefler bu özelliğe uymakta. Mesela ilk hedefte biçimleri ayırt eder, ikinci hedefte biçimlerin uygunluğunu sorgular, üçüncü hedefte de kullanacağı biçimlere karar verir diyor. Eğer bu öğrenme özelliklerini tek bir hedefte toplasaydı, o zaman hedef cümlesi birden fazla öğrenme özelliklerini içerdiği için uygun olmazdı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir