Yan Branşınızda Öğretim Yöntemleri

 

Amaç: Yan branşta ya da başka bir branşta derslerin gözlemlenmesi gereken etkinliktir. Ayrıca branşa ya da öğretmene göre kullanılan yöntemlerin farklılık gösterip göstermediğinin gözlemlenmesi amaçlanmıştır.

Bu derste öğretmen sınıfa, masasından hitap ediyor. Anlattığı konulara hakim olması sınıfın dikkatini çekiyor ve birkaç öğrenci dışında herkes onu dinliyor. Öğretmen anlatırken sınıfın ne kadar dinlediğini ya da anladığını ölçmek için sorular soruyor. Öğrenciler bu sorulara kendi yorumlarını katarak cevap veriyor.

Sorulan bir soruyla ve bunu takiben verilen bir cevapla sınıfta bir tartışma ortamı oluşuyor. Dersin felsefe olması da buna taban oluşturuyor. Öğrenciler sırayla fikirlerini söylüyor, öğretmen bu fikrin nerden kaynaklandığını soruyor. Bir yanlış anlamaya neden olduysa bunu gideriyor. Doğru anlattıysa eğer öğrencinin zekasına yönelik yorumlarda bulunuyor ve böylece bir fikir zenginliği oluşturuyor.

Öğretmenin anlatırken sınıf not alıyor. Öğretmenin öğretme tekniği ise; anlatacağı konuyu önceden haber vermek, dersi anlatırken öğrencinin not almasına izin vermek ve konuyu anlatabilmek esaslarına dayanıyor.

Gözlemlediğim öğretmen ve verdiği ders öğrencileriyle bir bütün diyebilirim. Öğretmenin öğretim yöntemleri sınıf tarafında benimsenmiş. Derste anlamasıyla yetinebilir ama unutmamak için not almak gerektiğinin farkında.

Derse katılmayan öğrencilerin bu dersten hoşlanmadıkları fakat öğretmenlerini sevdikleri için saygısızlık yapmadıkları dikkatimi çekti.

Bu dersin branş derslerimden çok farklı olduğunu söyleyebilirim. Tabiî ki dersin işleyişi ve öğretim yöntemlerinin aynı olmasını bekleyemem ama öğrencinin tutumu dersin işleyişi ve öğretmenin tarzıyla aynı oranda değişiyor. Bilgisayar dersinde geneli aktif ve yaramaz olan sınıf felsefe dersinde sakin ve düşünmeye yönelik bir tutum sergiliyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir