Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Örneği

Öğrencinin Adı Soyadı:

Sınıfı:

BEP Birim Üyeleri:

Sınıf Öğretmeni:

Aile:

Psikolojik Danışman:

BEP ‘in Hazırlanma Tarihi:

 

 

 

ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Ali 9 yaşında bir öğrencidir. Ali sınıfta oturup ders dinleyebilmekte, söz almak istediğinde ise parmak kaldırarak öğretmeninden izin alma davranışını kazanmıştır. Ali 1’er , 2’şer, 5’er, 10’ar ritmik sayabilmektedir.Ali paraları tanımakta ve alışveriş yapma becerisine sahiptir.  Ancak Ali okuma yazma ve dört işlem yapma becerilerine sahip değildir.

 

Uzun Dönemli Amaçlar

 

                               Kısa Dönemli Amaçlar
 

1- Ali, ilk okuma yazma çalışmaları yapar.

      

      1Ali, sesleri ayırt eder.

      2- Ali, seslerden heceler oluşturur.

      3- Ali, hecelerden kelime oluşturur.

      4- Ali, kelimelerden cümle oluşturur.

      5- Ali, cümle okuma yazma çalışmaları yapar.

 

 

2-Ali, okuma çalışmaları yapar.

     

      1Ali, okuma kurallarına uyar.

      2- Ali, okuduğu metni tam ve doğru olarak anlar.

      3- Ali, metindeki olayları oluş sırasına göre anlatır.

      4- Ali, metindeki beğendiği, beğenmediği yerleri

ve    yönleri söyler.

      5- Ali, metindeki hatalı anlatımları söyler.

 

 

3- Ali, yazma çalışmaları yapar.

 

1- Ali, tümceyi soldan sağa doğru yazar.

2- Ali, yazıları el yazısı ile yazar.

3- Ali, sözcükleri yazarken kelimeler arasında

uygun boşluk bırakır.

4- Ali, düzgün ve okunaklı yazar.

5- Ali, öğrendiği yazım kurallarını uygular.

 

 

4– Ali, doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.

 

 

1-      Ali, tek basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta toplayıp sonucu yazar/ söyler.

2-      Ali, tek basamaklı üç doğal sayıyı alt alta toplayıp sonucu yazar/ söyler.

3-      Ali, iki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir  doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucu yazar/ söyler.

4-      Ali, iki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucu yazar/ söyler.

5-      Ali, iki basamaklı üç doğal sayıyı eldesiz toplayıp sonucunu yazar/ söyler.

 

 

5- Ali, doğal sayılarla onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.

 

1-      Ali, tek basamaklı bir doğal sayıdan, tek basamaklı bir doğal sayıyı alt alta çıkarıp sonucu yazar / söyler.

2-      Ali, iki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar / söyler.

3-      Ali, iki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar / söyler.

4-      Ali, üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde tek basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar / söyler.

5-      Ali, üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirmeyecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucu yazar / söyler.

 

 

6- Ali, doğal sayılarla eldesiz çarpma işlemi yapar.

 

1- Ali, tek basamaklı bir doğal sayı ile, tek basamaklı

bir doğal sayıyı alt alta çarpıp sonucunu yazar / söyler.

2- Ali, iki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı

bir doğal sayıyı eldesiz çarpıp sonucu yazar / söyler.

3- Ali, tek basamaklı bir sayı ile “0” sayısını çarpar.

4- Ali, bir doğal sayıyı 10(100,1000) ile kısa

yoldan çarparak sonucu yazar / söyler.

5- Ali, , iki basamaklı bir doğal sayı ile, iki basamaklı

bir doğal sayıyı alt alta çarpıp sonucunu yazar / söyler.

 

 

 

7- Ali, doğal sayılarla kalansız bölme işlemi yapar.

 

1-  Ali, tek basamaklı bir doğal sayıyı, tek

basamaklı sayıya kalansız bölerek sonucu

yazar/   söyler.

2- Ali, iki basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı

bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucu yazar / söyler.

3- Ali, üç basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı

bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucu yazar / söyler.

4- Ali, verilen bölme işlemini hesap makinesi ile yapar.

5- Ali, bir doğal sayıyı 10 (100,1000) ile kısa

yoldan bölerek sonucu yazar / söyler.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir