Okul Deneyimi 2 – Eğitim Durumlarının Değerlendirilmesi

Eğitim Durumlarının Temel Özellikleri
• Hedefe yönelik: Eğitim durumları hedeflerle ilgili olmalıdır. Örneğin; hedef, sağlık problemlerini çözme gücü ise, çözülecek problemler de sağlık konusunda olmalıdır.

  • Öğrenene görelik: Eğitim durumları öğrenci düzeyine uygun olmalıdır. . İstenilen davranış, öğrencinin gücünün üstünde olursa, öğrenci, başarısızlık duygusuna kapılabilir. Öğrencinin gücünün çok altındaki bu davranışı yapmak da, bilinenin tekrarlandığı düşüncesiyle, öğrencinin ilgisini köreltebilir ve hatta öldürebilir. Bundan ötürü, eğitim durumları öğrencinin hazır bulunuştuk düzeyine uygun olmalıdır.
    • Ekonomiklik: Eğitim durumları, hem birden çok hedefe hizmet etmeli, hem de istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarmaktan uzak olmalıdır. Matematikte, problem çözme gücü hedefini gerçekleştirmeye yönelik bir eğitim durumu, asıl maksadın yanında ve onunla birlikte, öğrencide matematiğe karşı bir ilgi ve sevgi de uyandırabilir ya da tam tersine matematiğe karşı bir ilgisizlik ve olumsuz bir tutum da geliştirebilir. Bu nedenle, öğretmen, bir yandan düzenlenen eğitim durumlarının birkaç hedefe birden hizmet etmesini sağlamalı öte yandan da bir hedef için düzenlenen bir eğitim durumunun istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarabileceği düşüncesiyle uyanık bulunmalıdır.
  • Diğer yaşantılarla kaynaşıklık : Eğitim durumları dikey ve yatay biçimde örgütlenmelidir. Eğitim durumunu oluşturan yaşantılar birbiriyle tutarlı olmalı ve birbirini desteklemelidir.

 

Eğitim Durumlarını Etkileyen Temel Değişkenler
Pekiştireç: İstendik davranışı oluşturmaya ve/veya oluşan bir davranışın sıklığını artırmaya yarayan ödül ya da ceza niteliğinde uyarıcılardır. Bir davranımın tekrarlanma olasılığını artıran her olay pekiştirmedir.

İpucu: öğrenciye belli bir uyaranın varlığında doğru tepkide bulunmasını sağlamak amacıyla nasıl davranacağı ve ne yapacağına ilişkin hatırlatmada bulunmadır. İpuçları; sözel ipucu, işaret ipucu, model olma ve fiziksel yardımı içerir.

Dönüt-Düzeltme: Öğrencilere, davranışlarının ve etkinliklerinin niteliği konusunda verilen bilgilerdir. Yanlışların ve eksikliklerin farkına varılmasını sağlar.

Etkin Katılım: Öğrencinin, öğrenme-öğretme sürecinde etkinliğinin artırılması anlamına gelir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir