Öğrenci Çalışmalarının Değerlendirilmesi

Değerlendirme eğitim sistemimizin önemli bir öğesidir. Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi yoluyla geri bildirim alınır. Değerlendirme süreci öğrenci için de çok önemlidir. Değerlendirme, öğrenciye bulunduğu düzeyi ve eksikliklerini bildirir. Öğrenciye kendi çabasını değerlendirmesi için imkan tanır. Bir öğretmen olarak değerlendirme süreci konusunda etkili olmanız gerekecektir. Değerlendirme sınavlara verilen notlar üzerinden olduğu gibi sınıf içi durum gözlemleri ve sorulan sorulara verilen cevaplar üzerinden olmak üzere farklı kaynaklar yoluyla da yapılır.

Öğrencilerin gösterdikleri gelişmeleri, onların başarılarını değerlendirmek, öğretmenin günlük çalışmalarının bir parçasıdır. Öğretmen her gün öğrencilere soru sorar ve onlardan cevap alır; öğrencileri gözler ve onlara yardım eder. Öğrencilerle tartışır; onları gayrete getirir ve yüreklendirir. Öğretmen yazılı ödev verir ve yapılan ödevleri inceler; bazen bu ödevlere not verir. Öğretmen sınavlar yapar. Bu sınavlardan alınan notlar öğrencilerin kayıtlarına geçer. Böylece öğretmen, her gün öğrencilerinin neleri yapabildiğine bakar; buradan elde ettiği bilgilerden yararlanarak onlara yaptıracağı çalışmaları planlar. Öğretmenin öğrencileri değerlendirme girişimleri bütün bu işlemleri kapsar.

Yazılı çalışmalara not verilmesini gerektiren pek çok neden vardır. Bunlardan bazıları şöyledir:

  • Öğrencilerin yanlışlarını düzeltmek.
  • Öğrenme eksiklerini giderici önlemler için hazırlık yapmak.
  • Öğrencileri öğrenmeye güdülemek.
  • Öğrencilere, velilere ve okula, her öğrencinin sağladığı gelişmelerle ilgili bilgi vermek.
  • Öğrencinin ne kadar çaba harcadığını belirlemek.
  • Sağlanan öğretmenlik hizmetinin etkili olup olmadığını belirlemek.

Gözlem formu  öğretmeninin sınıfta bulunan bütün öğrencileri gözlemlemesini gerektirir. Bu durum öğrencilerin uygulama yapmaları sırasında gerçekleşir. Gözlem formunun doldurulması ders öğretmeninin öğrencilere yaklaşmasını ve daha yakından ilgilenmesine ve tanımasına olanak sağlar. Gözlem formu ders içerisinde olmakla birlikte genelde kuşak tamamlandıktan sonra yapılır.

Öz değerlendirme bölümü ise öğrencilerin tuttukları günlüklerden oluşur. Öğrenciler günlüklerini genellikle dersin sonuna doğru yapmaktadır. Ders süresinin yetmediği zamanlar Bazen ertesi haftaya sarktığı da görülmektedir.

 

Günlüklerde öğrencilerden o günkü ders süresince neler yaptıkları ve öz değerlendirme formundaki soruların da cevabını günlüklere yazmaları istenmektedir. Günlük yazımında zorluklarla karşılaşılıyor. Bunu bizzat bizde görmekteyiz. Öğrenciler daha önce böyle bir uygulama yapmamış olduğundan tasarım günlüğü amacına ulaşmaktan bazen sapıyor. Günlüğün çok özel olduğuna inanan öğrenciler oluyor ve okumak istemediklerini söylüyorlar oysaki bu günlük tamamen derste yaptıklarıyla alakalı ve okumamak için hiçbir neden olmayan bir günlüktür.

Öğretmenimiz her kuşak bitiminden sonra ürün dosyası istemektedir. Bu öğrenci ürün dosyası, kuşak süresince öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları, harcadığı çabayı gösteren bir dosyadır.

Öğretmenimiz düzen kuşağını bitiremediği için değerlendirme aşamasına daha geçmemiştir. Ama diğer sayfada verilen gözlem formu gibi öğretmen gözlem yaparken yaptığı değerlendirme çalışmalarından sonra her kuşak için ayrı bir form ve her kuşakta değişik kriterleri ölçmektedir.

Örneğin genel gözlem formunda Planlı ve Düzenli çalışma, Yaşadığı süreci günlüğe kaydetme… gibi 10 ayrı kriter ve bu kriterlere maksimum 3 puan vererek bütün kriterlerin toplamı 30 en fazla alınabilecek yani 100 puan olmaktadır bunların hesaplamaları daha önce yapılmıştır.

 

GENEL GÖZLEM FORMU

Çok iyi:3, Orta düzeyde yeterli:2, Hiç yeterli değil:1, Gözlenmedi:0

 Gözlem formunu word olarak indir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir