ogrenme-ortami

Olumlu Öğrenme Ortamı Oluşturma

İnsanın çevreye uyum sağlaması ve değişik çevrelerde gereksinimlerini gidermesi öğrenmeyle olmaktadır. İnsan gelişip gençlik çağına gelinceye kadar, hatta yaşamı boyunca birçok eğitim ortamında eğitim alır ve pek çok şeyi öğrenir. İnsanın kurumlarda öğrendikleri kadar yaşadığı çevrede öğrendiği de önemlidir. Ancak insan yaşamının en büyük bölümünü okulda geçirmektedir.

Okulun öğrenci başarısında, öğrencinin evine göre dört kat daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir. Öyleyse okulu olabildiğince olumlu öğrenme ortamı haline getirmek gerekir. Olumlu öğrenme ortamı oluşturmada pek çok etkili değişken vardır. Bunlardan başlıcaları; öğrenen kişinin özellikleri, öğrenme yöntemleri, öğrenilecek olan, öğreten ve öğrenme ortamıdır. Öğrenenin kişisel özellikleri,öğrenme yöntemlerini ve öğrenilecek olan, öğrenmeyi doğrudan etkilerken, öğreten ve öğrenme ortamı da dolaylı olarak etkilenmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir