yıllık plan

Zeka Oyunları Dersi Yıllık Plan

Zeka Oyunları Dersi Yıllık Plan Örneğini word olarak indirmek için tıklayınız.

1. ÜNİTE: Zeka Oyunlarına Genel Yaklaşım
AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR STANDARTLAR ETKİNLİKLER / ÖĞRENME ALANLARI AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
EYLÜL  3 2 Çevresinde karşılaştığı zeka oyunlarından örnekler verir. 1.1. Türlerine Göre Zeka Oyunları 1.1.1. Zeka Oyunu Kavramı
1.1.2. Zeka Oyunu Çeşitleri1.1.3. Oyun Kuralı Kavramı
1.1.4. Basit Düzey Zeka Oyunları
Zeka oyunlarının tanımını yapabilir ve en çok bilinen zeka oyunlarını sayabilir. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı), Kontrol Listesi, E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
 

 

4

 

 

2

Zeka oyunları çözerken uyulması gereken temel kuralları kavrar. 1.2. Kuralların Kavranması 1.2.1. Oyunlarda Kural Koyarken Dikkat Edilen Noktalar

1.2.2. Kural İhlaline Yönelik Kurallar

2. ÜNİTE: Akıl Oyunları
EKİM

 

 

1

 

2

Dünyada yaygın olan akıl oyunlarını tanır.
Akıl oyunlarınn kurallarını kavrar.
2.1. Akıl Oyunları Tanımı
2.2. Akıl Oyunları Kavramları
2.1.1. Akıl Oyunlarının Tanımı
2.1.2. Yaygın Bilinen Akıl Oyunları2.2.1. Akıl Oyunlarında Temel Kavramlar
2.2.2. Akıl Oyunlarında Temel Kurallar
Akıl oyunlarını strateji belirleyerek çözebilir ve kendi oyununu kendisi üretebilir.
2 2  Akıl oyunlarında verilen ipuçlarının değer sırasını fark eder. 2.3. Değer Sırası Kavramı 2.3.1. ABC Bağlama İle Çalışma

 

3 2 Akıl oyunlarında sayı ve sembollerle birleşim koşullarını sağlayan stratejiler geliştirir. 2.4. Sayı ve Sembollerle Çalışma 2.4.1 ABC Bağlama İle Çalışma
4 2 Akıl oyunlarında kendine özgü birleşim stratejilerini kullanarak problem çözer. 2.5. Strateji Belirleme 2.5.1. Patika İle Çalışma
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
KASIM

 

 

1

 

2

Yeni akıl oyunları düzenler. 2.6. Akıl Oyunu Tasarımı 1.4.4. Patika İle Çalışma
3. ÜNİTE: İşlem Oyunları
 

2

 

2

İşlem oyunlarının kurallarını kavrar. 3.1. İşlem Oyunları Tanımı 3.1.1. İşlem Oyunlarının Tanımı
3.1.2. İşlem Oyunlarında Temel Kurallar
10 Kasım Atatürk Haftası
İşlem oyunlarını strateji belirleyerek çözebilir ve kendi oyununu kendisi üretebilir.
3 2 İşlem oyunlarında verilen ipuçlarını fark eder. 3.2. Verilen İpuçlarını Tanımlama 3.2.1. İşlem Karalama Etkinliği
24 Kasım Öğretmenler GünüAtatürk İle İlgili CD İzlettirilmesi
4 2 İşlem oyunlarında sayıları kullanarak işlemsel stratejiler geliştirir. 3.3. Strateji Geliştirme 3.3.1. Çarpmaca Oyununda Strateji Geliştirme
ARALIK 1 2 İşlem oyunlarında çözüm aşamalarını uygular. 3.4. Çözüm Aşamaları 3.4.1. Çarpmaca Oyununun Çözüm Aşamalarını İnceleme
2 2 Kendine özgü işlem oyunları tasarlar 3.5. İşlem Oyunu Tasarımı 3.5.1. Kapsül Oyunu

 

 

 

4. ÜNİTE: Strateji Oyunları
AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR STANDARTLAR ETKİNLİKLER / ÖĞRENME ALANLARI AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ARALIK  3 2 Strateji oyunlarının kurallarını kavrar. 4.1. Strateji Oyunları Tanımı 4.1.1. Strateji Oyunlarının Tanımı
4.1.2. Strateji Oyunlarında Temel Kurallar
Strateji oyunlarını kendi stratejisini geliştirerek çözümleyebilir. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı), Kontrol Listesi, E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
 

 

4

 

 

2

Strateji geliştirmenin önemini kavrar. 4.2. Strateji Geliştirmenin Önemi 4.2.1. Sayı Oyununda Taktik Belirleme
OCAK

 

 

1

 

2

Soyut sembolleri kullanarak hareket stratejileri oluşturur. 4.3. Soyut Sembol Kullanma 1 Ocak Yılbaşı
4.3.1. Hex Oyununda Strateji Geliştirme
2 2 Centilmenlik sınırları içinde strateji oyunları oynar. 4.4. Belirlenen Stratejilei Kullanma 4.4.1. Tavşan ve tazılar
3 2
4 2 1. Dönem öğrendiklerini yorumlar.
ŞUBAT

 

5. ÜNİTE: Karma Zeka Oyunları
 

2

 

2

Karma zeka oyunlarını tanır.
Karma zeka oyunlarının kurallarını kavrar.
5.1. Karma Zeka Oyunlarının Tanımı
5.2. Karma Zeka Oyunlarında Kurallar
5.1.1. Karma Zeka Oyunlarının Tanımı
5.1.2. Karma Zeka Oyunlarında Temel Kurallar
Karma Zeka oyunlarını kendi stratejisini geliştirerek çözümleyebilir.
3 2 Rakipli karma zeka oyunlarında oyun bileşenlerinin konumsal özelliklerini tanır. 5.3. Rakipli Zeka Oyunlarının Özellikleri 5.3.1. Nehir Geçme Oyunları Oynama
4 2 Rakipli karma zeka oyunlarında taktik sıralama yapar. 5.4. Rakipli Zeka Oyunnlarında Taktik 5.4.1. Satranç Problemleri Çözme
MART 1 2 Rakipli karma zeka oyunlarında hareket hamleleri planlar ve uygular. 5.5. Rakipli Zeka Oyunlarında Hamle Planı 5.5.1. Satranç Problemleri Çözme
2 2 Rakipsiz karma zeka oyunlarını soyut grafik sembollerle modeller. 5.6. Soyut Grafik Modelleri 5.6.1. Karma Oyunlar Oynama
3 2 Rakipsiz karma zeka oyunlarında soyut grafik modellerle çözüm stratejileri geliştirir. 5.7. Grafik Modellerle Çözüm Stratejisi 5.7.1. Grafik Modellerle Çözüm Stratejileri Oluşturarak Karma Zeka Oyunları Oynama
4 2 Karma zeka oyunlarında kendine ait stratejiler geliştirir. 5.8. Strateji Geliştirme 5.8.1. Karma Zeka Oyunlrında Kendi Stratejisini Geliştirme

 

 

 

6. ÜNİTE: Sözcük-Mantık Oyunları
AY HAFTA SAAT KAZANIMLAR STANDARTLAR ETKİNLİKLER / ÖĞRENME ALANLARI AÇIKLAMALAR ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
NİSAN 1 2 Sözcük ve mantık oyunlarının kurallarını kavrar. 6.1. Sözcük ve Mantık Oyunlarının Tanımı 6.1.1. Karma Zeka Oyunlarının Tanımı
6.1.2. Karma Zeka Oyunlarında Temel Kurallar
Sözcük ve Mantık oyunlarını kendi stratejisini geliştirerek çözümleyebilir. Öz Değerlendirme, Akran Değerlendirme, Performans Değerlendirme, Rubrik (Dereceli Puanlama Anahtarı), Kontrol Listesi, E-Portfolyo (Elektronik Ürün Dosyası)
 

 

2

 

 

2

Sözcük ve mantık oyunlarında karmaşık ifadelerdeki ipuçlarını farkeder. 6.2. Verilen İpuçlarını Tanımlama 6.2.1. Şifreler Çalışmalar Yapma
 

3

 

2

Sözcük ve mantık oyunlarında farklı bilim alanlarına ait sözcük ve kavramları kullanır. 6.3. Kelime Dağarcığı ve Terimelr 6.3.1. Şifreler Oyununu Oynama
4 2 Sözcük oyunlarında semantik stratejiler kullanır. 6.4. Semantik Stratejiler Geliştirme 6.4.1. Semantik Stratejiler Kullanma
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
5 2 Sözcük ve mantık oyunlarında verilenler arasında mantıksal ilişkiler kurar. 6.5. Mantıksal İlişkiler Kurma 6.5.1. Mantık Karesi Oyunları Oynama
MAYIS

 

1 2 Sözcük ve mantık oyunlarının çözümünde mantıksal stratejiler kullanır. 6.6. Mantıksal Strateji Geliştirme 6.6.1. Mantık Karesi Stratejiler Geliştirme
7. ÜNİTE: Mekanik Oyunlar
 

2

 

2

Mekanik oyunlarda geometrik şekilleri kullanarak yeni şekiller çizer. 7.1. Mekanik Oyunlarda Geometrik Şekillerle Çalışma 7.1.1. Mekanik Oyunlarının Tanımı
7.1.2. Mekanik Oyunlarında Temel Kurallar
Mekanik oyunlarda kendi stratejisini geliştirerek iki boyutlu ve üç boyutlu modellemeler yapabilir.
3 2 Mekanik oyunlarda üç boyutlu nesnelerin hareket ve ilişkilerini kavrar. 7.2. Üç Boyutlu Nesneleri Kavrama 7.2.1. Üç Boyutlu Nesnelerin Hareket Kabiliyetlrini İnceleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

4 2 Mekanik oyunlarda üç boyutlu şekiller oluşturur. 7.3. Üç Boyutlu Şekiller Oluşturma 7.3.1. Tetromino Kullanarak Değişik Şekiller Oluşturma.
HAZİRAN 1 2 Üç boyutlu cisimleri içeren oyunlarda kendine özgü yaklaşımlar geliştirir. 7.4. Strateji Geliştirme 7.4.1. Üç Boyutlu Küp Sayma Oyunu Oynama
2 2 Yeni üç boyutlu cisim oyunları tasarlar. 7.5. Üç Boyutlu Cisim Oyunları Tasarlama 7.5.1. Üç Boyutlu Şekil Oluşturma Oyunları

 

Not: Bu plan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14/09/2012 tarih ve 163 sayılı kararıyla kabul edilen Zeka Oyunları Dersi ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programına göre hazırlanmıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir