Gözlem Formu

GÖZLEM                 Bireyi tanıma tekniği olarak gözlem, bir kimsenin, diğer bir kimse hakkında, duyu organları ile bilgi edinme yoludur. “gelişigüzel (doğal)” ve “sistemli (yapılandırılmış)” olarak iki çeşit gözlemden söz edebiliriz. Gözlem…

Derslerin Gözlenmesi

Öğretmen adayı: ———————- Sınıf:11/A                Ders: İnternet Programcılığı               Tarih:28.03.2011 Öğretmen: —————————- Öğrenci Sayısı:21 Dersi Planlama: Ders planında öğretmenler yıllık plana göre hareket ediyorlar. Derse iki öğretmen girdiği için sınıfı ikiye bölüyorlar. Anlatacakları…